flysheet.dk udgives af

Hans Chr. Spies
Ida Tesdorpfsvej 4 B, 1. tv.
3050 Humlebæk

Email: spies@tax.dk
21. juli 2018

Dommernes bijob: De vil gerne have lønnen, men vil de også passe arbejdet?

 Statistikken fra Bibeskæftigelsesnævnet synes at bekræfte, at danske dommere er ganske villige til at påtage sig lønnede bijob. På den anden side synes statistikken fra Landsskatteretten desværre at give anledning til, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt alle dommere også er villige til at passe deres arbejde samvittighedsfuldt.

Læs mere: Dommernes bijob ...


Er danske dommere ligeglade med beskyttelsen af følsomme personoplysninger?

 Som fremhævet indledningsvist er det af afgørende betydning, at tilsynsmyndigheden har den fornødne saglige kompetence på databeskyttelsesrettens område. Denne forudsætning opfyldes ikke af de forskellige retspræsidenter eller retter, hvis funktioner i øvrigt ikke tilsiger, at persondatabeskyttelse vil blive tillagt tilstrækkelig betydning.

Læs mere: Er danske dommere ligeglade ...


Bør Folketingets Ombudsmand tage imod gratis sekretariatsbistand fra advokatfirma?

 Jeg kan oplyse at deltagerne i panelet ikke fik løn for at foretage vurderingen, ligesom Horten har stillet sekretariatsbistand til rådighed uden at embedet har betalt vederlag herfor.

Læs mere: Bør Folketingets Ombudsmand ...

Om flysheet.dk