flysheet.dk udgives af

Hans Chr. Spies
Jernbane Alle 2
3050 Humlebæk

Email: spies@hcspies.dk
5. juni 2023

Dommernes bijob: De vil gerne have lønnen, men vil de også passe arbejdet?

 Statistikken fra Bibeskæftigelsesnævnet synes at bekræfte, at danske dommere er ganske villige til at påtage sig lønnede bijob. På den anden side synes statistikken fra Landsskatteretten desværre at give anledning til, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt alle dommere også er villige til at passe deres arbejde samvittighedsfuldt.

Læs mere: Dommernes bijob ...


Bør Folketingets Ombudsmand tage imod gratis sekretariatsbistand fra advokatfirma?

 Jeg kan oplyse at deltagerne i panelet ikke fik løn for at foretage vurderingen, ligesom Horten har stillet sekretariatsbistand til rådighed uden at embedet har betalt vederlag herfor.

Læs mere: Bør Folketingets Ombudsmand ...

Om flysheet.dk