Offentliggjort
22/8-2012
Brev sendt
29/7-2013
Landsdommer K har ikke svaret
Byretsdommer L har ikke svaret
flysheet.dk udgives af

Hans Chr. Spies
Ida Tesdorpfsvej 4 B, 1. tv.
3050 Humlebæk

Email: spies@tax.dk

Info og kommentarer

Humlebæk, den 29. juli 2013

Kære landsdommer K og byretsdommer L,

I løbet af en periode på otte år er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Landsskatteretten skåret ned med cirka fem måneder. Det har ikke uventet fået til følge, at der er mange fejl i de forslag til afgørelser, som Landsskatterettens sagsbehandlere udarbejder.

Det var også tilfældet i den sag, som I afsagde kendelse i den 3. december 2012. Kendelsen er offentliggjort af Landsskatteretten.

Sagsbehandlerens forslag til afgørelse indeholdt en iøjnefaldende fejl. I forslaget til afgørelse blev det således lagt til grund, at det efter en separation er muligt at modtage ægtefællebidrag i medfør af retsvirkningslovens § 6!

I jeres kendelse kalkerede I sagsbehandlerens forslag til afgørelse af.

Det kom en fraskilt med tre børn til skade.

Hvorfor passer I ikke jeres arbejde?

Med venlig hilsen

Hans Chr. Spies

De to dommere har ikke besvaret brevet. Dommernes navne er redaktionen bekendt.


Om flysheet.dk